Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

WSTĘP

Ta strona (wraz z naszymi Warunkami korzystania z Witryny i naszą Polityką prywatności zawiera informacje o nas oraz warunki prawne (Warunki korzystania), na których sprzedajemy dowolne produkty (Produkty) wymienione na naszej stronie internetowej www.strata-protection .com i wszelkie inne strony internetowe, do których możesz zostać przekierowany w ramach naszego procesu zamawiania (łącznie z naszą witryną internetową).

Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do wszelkich umów między nami dotyczących sprzedaży Produktów Tobie (Umowa), z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które chcesz narzucić lub włączyć, lub które wynikają z handlu, zwyczaju, praktyki lub przebiegu transakcji. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że je rozumiesz, zanim zamówisz jakiekolwiek Produkty z naszej strony internetowej. Pamiętaj, że przed złożeniem zamówienia zostaniesz poproszony o zaakceptowanie niniejszych Warunków. Powinieneś wydrukować kopię niniejszych Warunków lub zapisać je na swoim komputerze do wykorzystania w przyszłości. Za każdym razem, gdy chcesz zamówić Produkty, sprawdź niniejsze Warunki, aby upewnić się, że rozumiesz warunki, które będą obowiązywać w tym czasie.

Niniejsze Warunki i wszelkie Umowy między nami są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

1. INFORMACJE O NAS

1.1 Nasza strona internetowa jest obsługiwana przez firmę STRATA PROTECTION® (my, nas, nasz). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem firmy 07290447, a nasza siedziba i główny adres handlowy znajdują się pod adresem SOchrona TRATA®Vanern House, Old Bawtry Road, Doncaster, DN9 3BZ. Nasz numer VAT to GB 182562553.

1.2 Nasz ogólny adres e-mail to info@strata-protection.com. Nasz numer telefonu to 01302 890390.

2. NASZE PRODUKTY I POLITYKA ZWROTÓW

2.1 Produkty są opisane na naszej stronie internetowej, w naszym katalogu oraz w naszych materiałach reklamowych. Jednak wszelkie próbki, rysunki, materiały opisowe lub reklamy, które produkujemy, oraz wszelkie opisy lub ilustracje zawarte na naszej stronie internetowej, w naszym katalogu lub w naszych materiałach reklamowych są tworzone wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego wyobrażenia o opisywanych Produktach. Nie stanowią one części Umowy i nie mają mocy umownej.

2.2 Opakowanie Produktów może się różnić od tego, które pokazano na obrazach na naszej stronie internetowej, w naszym katalogu iw naszych materiałach reklamowych.

2.3 Wszystkie produkty pokazane na naszej stronie internetowej, w naszym katalogu iw naszych materiałach reklamowych są uzależnione od dostępności.

2.4 Jeśli zamówiony u nas Produkt jest niedostępny, zastrzegamy sobie prawo do:

(a) anulować zamówienie na Produkt i zwrócić Ci cenę zapłaconą za Produkt; Lub

(b) Zaoferować ci alternatywny Produkt, który jest podobnego rodzaju i ma specyfikację jak Produkt zamówiony u nas, w tej samej cenie co Produkt zamówiony u nas.

2.5 Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegokolwiek alternatywnego Produktu, który dostarczamy Ci zgodnie z punktem 2.4, możesz zwrócić nam alternatywny Produkt na własne ryzyko i koszt. W tych okolicznościach:

(a) Ty lub my możemy anulować Twoje zamówienie na Produkt za pisemnym powiadomieniem, w którym to przypadku zwrócimy Ci cenę zapłaconą za Produkt oraz wszelkie poniesione koszty przesyłki; Lub

(b) Ty i my możemy uzgodnić, że zaczekamy, aż zamówiony u nas Produkt będzie dostępny, kiedy to dostarczymy Ci Produkt zgodnie z Umową.

2.6 Z zastrzeżeniem punktu 2.8, możesz w dowolnym momencie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych po dostarczeniu Produktu zwrócić nam Produkt na własne ryzyko i koszt. Aby zwrócić nam Produkt, należy najpierw zadzwonić do nas pod numer 01302 890390 i uzyskać notę ​​zwrotną. Nie przyjmiemy Produktów zwróconych do nas bez tego zawiadomienia o zwrocie. Towar dostarczony przez nas prawidłowo zostanie odesłany na Twój koszt, natomiast towar dostarczony przez nas nieprawidłowo zostanie odebrany na nasz koszt.

2.7 Jeśli zwrócisz nam Produkt zgodnie z punktem 2.6, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię opłatą za uzupełnienie zapasów w wysokości 15% ceny, którą zapłaciłeś nam za Produkt (bez VAT). Musisz również zapłacić nam kwotę równą wszelkiemu VAT należnemu od opłaty za uzupełnienie zapasów. Możemy natychmiast wystawić fakturę za opłatę za uzupełnienie zapasów. Pieniądze te zostaną natychmiast pobrane z Twojego konta.

2.8 Nie możesz zwrócić nam Produktu na podstawie punktu 2.6:

(a) chyba że Produkt nie zostanie nam zwrócony w takim samym stanie, w jakim został dostarczony; Lub
(b) jeśli Produkt został oznaczony marką dla Ciebie.

3. PRODUKTY MARKOWE

3.1 Jeśli poprosisz nas o oznakowanie Twoich Produktów:

(a) jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że wszelkie przesyłane do nas oznaczenia marki są dokładne i kompletne; I
(b) zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, wydatki (w tym wydatki prawne), szkody i straty poniesione przez nas w związku z jakimkolwiek roszczeniem skierowanym przeciwko nam z tytułu faktycznego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej strony trzeciej w wyniku nam oznakowanie produktów dla Ciebie.

4. KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

4.1 Korzystanie z naszej witryny podlega naszym Warunkom korzystania z witryny i naszej Polityce prywatności. Prosimy o poświęcenie czasu na ich przeczytanie, ponieważ zawierają one ważne terminy, które mają zastosowanie do Ciebie.

5. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

5.1 Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z Witryny i Polityką prywatności. Prosimy o poświęcenie czasu na ich przeczytanie, ponieważ zawierają one ważne terminy, które mają zastosowanie do Ciebie.

6. W JAKI SPOSÓB UMOWA JEST MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI

6.1 Aby złożyć u nas zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziesz musiał postępować zgodnie z naszą oczywistą procedurą składania zamówień online.

6.2 Nasz proces składania zamówień umożliwia sprawdzenie i poprawienie wszelkich błędów przed złożeniem zamówienia do nas. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i sprawdzenie zamówienia na każdym etapie procesu składania zamówienia.

6.3 Twoje zamówienie zostanie uznane za przyjęte, gdy otrzymamy Twoje zamówienie, w którym to momencie dojdzie do zawarcia Umowy między Tobą a nami.

6.4 Jeśli przedstawimy Ci wycenę jakichkolwiek Produktów, nie stanowi to oferty. Oferta jest ważna tylko przez 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty oferty, po czym automatycznie wygasa.

7. DOSTAWA

7.1 Jeśli zgodziliśmy się dostarczyć Ci Produkty, Twoje zamówienie zostanie zrealizowane w rozsądnym terminie od jego otrzymania. Jeśli zgodziliśmy się, że odbierzesz od nas Produkty, musisz odebrać je od nas w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od powiadomienia Cię, że Produkty są gotowe do odbioru. Dni robocze oznaczają, że soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Anglii nie są wliczane do tego okresu (dni robocze).

7.2 Dostawa zostanie zakończona po rozładunku Produktów na podany przez Ciebie adres lub w momencie odbioru Produktów od nas, w zależności od tego, co uzgodniliśmy.

7.3 Wszelkie podane terminy dostawy Produktów są jedynie przybliżone, a czas dostawy nie ma znaczenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Produktów spowodowane przez Nieprzewidziane Zdarzenie (Nieprzewidziane Zdarzenie jest zdefiniowane poniżej w punkcie 16.2 (Nieprzewidziane Zdarzenie)) lub niedostarczenie nam odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy lub innych odpowiednich instrukcji do dostawy Produktów.

7.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów w zakresie, w jakim takie niedostarczenie jest spowodowane Nieprzewidzianym Zdarzeniem lub niedostarczeniem przez Państwa odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy lub innych instrukcji związanych z dostawą Produktów.

7.5 Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć całości Twojego zamówienia w jednym czasie z przyczyn operacyjnych lub braku zapasów, możemy dostarczyć zamówienie w ratach, a każda rata będzie płatna oddzielnie. Nie obciążymy Cię za to dodatkowymi kosztami dostawy. Jeśli jednak poprosisz nas o dostawę zamówienia w ratach, możemy obciążyć Cię dodatkowymi kosztami dostawy. Każda rata stanowi odrębną Umowę. Jeśli spóźnimy się z dostarczeniem raty lub jeśli jedna rata jest wadliwa, nie uprawnia to do anulowania jakiejkolwiek innej raty.

7.6 Jeśli nie odbierzesz lub nie zaakceptujesz dostawy Produktów, gdy złożymy wniosek o ich dostawę, wtedy, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane Nieprzewidzianym Zdarzeniem lub naszym niewypełnieniem naszych zobowiązań wynikających z Umowy:

(a) Dostawę Produktów uważa się za zakończoną o godzinie 9:00 w dniu, w którym złożyliśmy ofertę na dostawę Produktów; I

8. INSPEKCJA

8.1 Musisz sprawdzić Produkty natychmiast po dostawie.

8.2 Musisz powiadomić nas na piśmie w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od dostarczenia Produktów o wszelkich wadach, które ujawniłaby rozsądna kontrola Produktów (Wady Pozorne).

8.3 Jeśli nie powiadomisz nas o żadnych Jawnych Wadach w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od dostarczenia Produktów, uznaje się, że Produkty nie mają Jawnych Wad.

9. RYZYKO I WŁASNOŚĆ

9.1 Ryzyko związane z Produktami przechodzi na Ciebie po zakończeniu dostawy do Ciebie, Twojego przewoźnika lub osoby przez Ciebie wyznaczonej.

9.2 Prawo własności do Produktów przechodzi na Ciebie w momencie dostawy

9.3 Jeśli zanim tytuł własności do Produktów przejdzie na Ciebie, staniesz się ofiarą któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 14.2 lub my zasadnie wierzymy, że takie zdarzenie ma się wkrótce wydarzyć i odpowiednio Cię o tym powiadomimy, pod warunkiem, że Produkty nie zostały odsprzedane i bez ograniczania innych przysługujących nam praw lub środków zaradczych, możemy w dowolnym momencie zażądać od Ciebie dostarczenia Produktów, a jeśli nie zrobisz tego niezwłocznie, wejścia do Twojego lokalu lub innego pomieszczenia, w którym przechowywane są Produkty i odzyskać Produkty.

10. DOSTAWA MIĘDZYNARODOWA

10.1 Jeśli zamawiasz Produkty z naszej strony internetowej z dostawą poza Wielką Brytanię, Twoje zamówienie może podlegać cłom importowym i podatkom, które są stosowane, gdy dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tymi opłatami i nie możemy przewidzieć ich wysokości.

10.2 Będziesz odpowiedzialny za opłacenie wszystkich takich ceł importowych i podatków. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji.

10.3 Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów kraju, do którego Produkty są przeznaczone. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli złamiesz takie przepisy lub regulacje.

11. CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

11.1 Ceny Produktów będą określone w:

(a) wszelkie oferty, które możemy Ci przedstawić; Lub

(b) jeśli nie przedstawimy Ci oferty, nasza strona internetowa w momencie składania zamówienia.

11.2 Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia ceny Produktów w dowolnym momencie aż do daty dostawy, aby odzwierciedlić wzrost kosztu Produktów, który wynika z:

(a) wszelkie czynniki pozostające poza naszą rozsądną kontrolą (w tym między innymi wahania kursów walut, wzrost podatków i ceł oraz wzrost kosztów pracy, materiałów i innych kosztów produkcji);

(b) wszelkie prośby użytkownika o zmianę terminu (terminów) dostawy, ilości lub rodzajów zamawianych Produktów; Lub

(c) wszelkie opóźnienia spowodowane Twoimi instrukcjami lub nieprzekazaniem nam odpowiednich lub dokładnych instrukcji lub informacji.

11.3 Zapłacisz nam dodatkowe kwoty z tytułu podatku VAT, które są naliczane przy dostawie Produktów.

11.4 Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy. Obowiązujące opłaty za dostawę zostaną dodane do całkowitej należnej kwoty w momencie potwierdzenia zamówienia.

11.5 Dokładamy wszelkich starań, aby ceny Produktów podane na naszej stronie internetowej były prawidłowe. Jeśli jednak odkryjemy błąd w cenie zamówionych Produktów, prosimy o zapoznanie się z punktem 11.6, co dzieje się w takim przypadku.

(a) jeśli prawidłowa cena Produktu jest niższa niż cena podana na naszej stronie internetowej, upewnimy się, że zostaniesz obciążony niższą ceną; I

(b) z zastrzeżeniem punktu 11.7, jeśli prawidłowa cena Produktu jest wyższa niż cena podana na naszej stronie internetowej, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować Cię o tym błędzie i damy Ci możliwość kontynuowania zakupu Produktu we właściwej cenie lub anulowanie zamówienia. Nie będziemy przetwarzać Twojego zamówienia, dopóki nie otrzymamy Twoich instrukcji. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą za pomocą danych kontaktowych, które mamy dla Ciebie, potraktujemy zamówienie jako anulowane i poinformujemy Cię o tym na piśmie.

11.6 Punkt 11.6(b) nie ma wpływu na nasze prawo do podwyższenia ceny Produktów zgodnie z punktem 11.2 i nie masz prawa do anulowania zamówienia w wyniku podwyższenia ceny Produktu zgodnie z punktem 11.2.

12. PŁATNOŚĆ

12.1 Za Produkty można płacić wyłącznie kartą debetową, kartą kredytową lub za pośrednictwem konta PayPal. Akceptujemy następujące karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, Maestro, Paypal.

12.2 Płatność za Produkty i wszystkie obowiązujące opłaty za dostawę jest dokonywana z góry. Po złożeniu zamówienia obciążymy Twoją kartę debetową, kredytową lub konto PayPal.

13. NASZA GWARANCJA NA PRODUKTY

13.1 Z zastrzeżeniem punktu 13.3 udzielamy gwarancji, że w momencie dostawy i przez okres 6 miesięcy od dostawy Produkty będą:

(a) zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem;

(b) być wolne od istotnych wad projektowych, materiałowych i wykonawczych; I

(c) nadawać się do jakiegokolwiek wyznaczonego przez nas celu.

13.2 Z zastrzeżeniem punktu 13.3, jeżeli:

(a) powiadomisz nas na piśmie w rozsądnym czasie od wykrycia, że ​​niektóre lub wszystkie Produkty nie są zgodne z gwarancją określoną w punkcie 13.1;

(b) otrzymamy rozsądną możliwość zbadania Produktów; I

(c) ty (jeśli o to poprosimy) zwrócisz nam Produkty na swój koszt, według naszego uznania naprawimy lub wymienimy wadliwe Produkty lub zwrócimy pełną cenę wadliwych Produktów.

13.3 Gwarancja, o której mowa w punkcie 13.1, nie obejmuje wad Produktów, jeżeli:

(a) wada jest Wadą Jawną, której nie zgłosiłeś nam zgodnie z punktem 8.2;

(b) dalszego korzystania z Produktów po powiadomieniu nas o wadzie;

(c) wada jest spowodowana normalnym zużyciem;

(d) wada została spowodowana umyślnym uszkodzeniem, nieprawidłowymi warunkami przechowywania lub pracy, wypadkiem lub zaniedbaniem ze strony użytkownika lub osoby trzeciej;

(e) wada jest spowodowana niewłaściwą obsługą, przechowywaniem, uruchomieniem, instalacją, użytkowaniem lub konserwacją Produktów zgodnie z instrukcjami użytkownika lub dobrą praktyką handlową w tym zakresie;

(f) wada jest spowodowana jakąkolwiek modyfikacją lub naprawą dokonaną przez użytkownika lub stronę trzecią, która nie jest jednym z naszych autoryzowanych serwisów; Lub

(g) wada jest spowodowana przez nas umieszczania na Produktach wszelkich oznaczeń marki, które nam przesłałeś.

13.4 Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie 13, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w odniesieniu do niezgodności Produktów z gwarancją określoną w punkcie 13.1.

13.5 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub zamiennych Produktów, które Ci dostarczamy.

14. NIEWYPŁACALNOŚĆ LUB NIEWYPŁACALNOŚĆ

14.1 Jeśli staniesz się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 14.2 lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że wkrótce staniesz się przedmiotem któregokolwiek z nich i odpowiednio Cię o tym powiadomimy, wtedy, bez ograniczania innych dostępnych nam praw lub środków prawnych, możemy anulować lub zawiesić wszystkie dalsze dostawy w ramach Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między nami bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie, a wszystkie zaległe kwoty w odniesieniu do Produktów dostarczonych do Ciebie stają się natychmiast wymagalne.

14.2 Dla celów punktu 14.1 odpowiednimi zdarzeniami są:

(a) zawiesisz lub zagrozisz zawieszeniem spłaty swoich długów, lub nie będziesz w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności lub przyznasz się do niezdolności do spłaty swoich długów, lub (będąc spółką) zostaniesz uznany za niezdolnego do spłaty swoich długów długów w rozumieniu sekcji 123 Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. lub (będąc osobą fizyczną) zostaniesz uznany za niezdolnego do spłaty swoich długów lub nie mający na to rozsądnych perspektyw, w każdym przypadku w rozumieniu sekcji 268 Ustawy o niewypłacalności Ustawa o niewypłacalności z 1986 r. lub (będąc spółką osobową) masz dowolnego wspólnika, do którego stosuje się którekolwiek z powyższych;

(b) rozpoczniesz negocjacje ze wszystkimi lub dowolną kategorią swoich wierzycieli w celu zmiany harmonogramu spłaty któregokolwiek z twoich długów lub złożysz propozycję lub zawrzesz jakikolwiek kompromis lub układ ze swoimi wierzycielami innymi niż (jeśli jesteś spółką), gdzie zdarzenia te mają miejsce wyłącznie w celu realizacji programu fuzji wypłacalnej z jedną lub kilkoma innymi spółkami lub odbudowy wypłacalności;

(c) (będąc spółką) złożono wniosek, wręczono zawiadomienie, podjęto uchwałę lub wydano nakaz w sprawie lub w związku z likwidacją użytkownika, w celu innym niż wyłącznie w celu realizacji programu na rzecz wypłacalności połączenie z jedną lub kilkoma innymi spółkami lub w celu odbudowy wypłacalności;

(d) (będąc osobą fizyczną) jesteś przedmiotem wniosku lub postanowienia o upadłości;

(e) jeden z Twoich wierzycieli lub obciążeń zajmie lub obejmie całość lub część Twojego majątku, lub zostanie nałożona, egzekucja, sekwestracja lub inny podobny proces, lub zostanie pozwany, całość lub jakakolwiek część Twojego majątku, a takie zajęcie lub proces jest nierozładowany w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych;

(f) (będąc spółką) złożono wniosek do sądu lub wydano postanowienie o wyznaczeniu zarządcy lub w przypadku złożenia zawiadomienia o zamiarze wyznaczenia zarządcy lub w przypadku ustanowienia zarządcy nad Państwem;

(g) (będąc spółką) posiadacz zmiennego obciążenia na twoich aktywach stał się uprawniony do wyznaczenia lub wyznaczył syndyka masy upadłościowej;

(h) osoba staje się uprawniona do ustanowienia syndyka masy upadłościowej lub ustanowiony zostaje syndyk masy upadłościowej;

(i) wystąpi jakiekolwiek zdarzenie lub zostanie wszczęte postępowanie w odniesieniu do użytkownika w dowolnej jurysdykcji, której podlega, a które ma skutek równoważny lub podobny do któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punktach od 14.2(a) do 14.2(h) (włącznie );

(j) zawiesisz, zagrozisz zawieszeniem, zaprzestaniesz lub grozisz zaprzestaniem prowadzenia całości lub zasadniczo całości swojej działalności;

(k) Twoja sytuacja finansowa pogorszy się do tego stopnia, że ​​naszym zdaniem Twoja zdolność do należytego wypełniania zobowiązań wynikających z Umowy została zagrożona; I

(l) (będąc osobą fizyczną) umrzesz lub z powodu choroby lub niezdolności (psychicznej lub fizycznej) nie będziesz w stanie zarządzać własnymi sprawami lub zostaniesz pacjentem na mocy jakichkolwiek przepisów dotyczących zdrowia psychicznego.

14.3 Rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyny, nie ma wpływu na żadne prawa i środki zaradcze stron, które narosły w momencie rozwiązania. Klauzule, które wyraźnie lub w sposób dorozumiany pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy, zachowują pełną moc i skuteczność.

15. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

15.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za:

(a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

(b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;

(c) naruszenie warunków wynikających z sekcji 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. (tytuł i ciche posiadanie);

(d) wadliwe produkty zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.; Lub

(e) wszelkie inne zobowiązania, których nie możemy zgodnie z prawem ograniczyć ani wykluczyć.

15.2 Z zastrzeżeniem punktu 15.1, w żadnym wypadku nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub innej, wynikającej z Umowy lub w związku z Umową za:

(a) jakąkolwiek utratę zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;

(b) utrata lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania;

(c) utrata możliwości biznesowych;

(d) utrata przewidywanych oszczędności;

(e) utrata wartości firmy; Lub

(f) wszelkie pośrednie lub wynikowe straty.

15.3 Z zastrzeżeniem punktu 15.2, nasza całkowita łączna odpowiedzialność wobec Ciebie w odniesieniu do wszystkich strat wynikających z Umowy lub w związku z Umową, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy cena Produktów.

15.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, nie udzielamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań w odniesieniu do Produktów. Wszelkie oświadczenia, warunki lub gwarancje, które mogą być dorozumiane lub włączone do niniejszych Warunków przez ustawę, prawo zwyczajowe lub w inny sposób (w tym między innymi sekcje 13 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.) są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie, że Produkty są odpowiednie do Twoich celów.

16. NIEPRZEWIDZIANE WYDARZENIA

16.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które jest spowodowane Nieprzewidzianym Zdarzeniem. Nieprzewidziane Zdarzenie jest zdefiniowane poniżej w punkcie 16.2

16.2 Nieprzewidziane Zdarzenie oznacza jakiekolwiek działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą lub Twoją rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne stron trzecich, zamieszki, zamieszki, inwazję, atak terrorystyczny lub groźbę ataku terrorystycznego, wojnę (niezależnie od tego, czy zadeklarowane lub nie) lub zagrożenie lub przygotowania do wojny, pożaru, wybuchu, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi, osunięć gruntu, epidemii lub innej klęski żywiołowej, awarii publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub niemożności korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.

16.3 Jeśli ma miejsce Nieprzewidziane Zdarzenie, które wpływa na wykonanie naszych zobowiązań wynikających z Umowy:

(a) skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię powiadomić; I

(b) nasze zobowiązania wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas na wykonanie naszych zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Nieprzewidzianego Zdarzenia.

17. KOMUNIKACJA MIĘDZY NAMI

17.1 Wszelkie zawiadomienia lub komunikaty wysłane do nas w ramach lub w związku z Umową będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną przesłane do nas pocztą elektroniczną na odpowiedni adres e-mail określony w niniejszych Warunkach lub, jeśli go nie ma, na adres info@strata-protection.com lub pocztą na adres STRATA® Protection, Vanern House, Old Bawtry Road, Doncaster, DN9 3BZ

17.2 Jeśli będziemy musieli się z Tobą skontaktować lub powiadomić Cię na piśmie, zrobimy to za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty na adres, który mamy dla Ciebie.

17.3 Wszelkie zawiadomienia przekazane nam przez Ciebie lub przez nas Tobie zostaną uznane za otrzymane i należycie doręczone po 24 godzinach od wysłania wiadomości e-mail lub po 3 (trzech) dniach roboczych od daty wysłania listu. Dla udowodnienia doręczenia jakiegokolwiek zawiadomienia wystarczy, w przypadku listu, że został on należycie zaadresowany, ostemplowany i umieszczony w poczcie, a w przypadku e-maila, że ​​taki e- przesyłka została wysłana na wskazany adres e-mail adresata.

18. OGÓLNE WARUNKI

18.1 W niniejszych Warunkach odniesienie do formy pisemnej obejmuje e-maile.

18.2 Możemy w dowolnym momencie scedować, przenieść, obciążyć, zlecić podwykonawstwo lub zająć się w jakikolwiek inny sposób wszystkimi lub niektórymi naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z Umowy. Nie możesz w żadnym momencie cedować, przenosić, obciążać, zlecać podwykonawstwa ani zajmować się w jakikolwiek inny sposób wszystkimi lub niektórymi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

18.3 Potwierdzasz, że masz upoważnienie do zaciągania zobowiązań w każdej firmie, w imieniu której zamawiasz Produkty.

18.4 Niniejsze Warunki, twoje zamówienie, nasze Warunki korzystania z Witryny i nasza Polityka prywatności stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do sprzedaży i zakupu Produktów. Przyjmujesz do wiadomości, że nie polegałeś na żadnym oświadczeniu, obietnicy lub oświadczeniu złożonym lub przekazanym przez nas lub w naszym imieniu, które nie jest określone w niniejszych Warunkach, naszych Warunkach korzystania z Witryny lub naszej Polityce prywatności. Żadne z postanowień niniejszego punktu 18.4 nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za oszukańcze wprowadzenie w błąd lub oświadczenia złożone w sposób oszukańczy.

18.5 Niniejsza Umowa jest zawarta między Tobą a nami. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków, czy to na podstawie Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r., czy w inny sposób.

18.6 Każdy z paragrafów niniejszych Warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy.

18.7 Jeśli nie będziemy nalegać, abyś wykonał którykolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec ciebie lub jeśli opóźnimy to w wykonaniu, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw wobec ciebie i będziemy nie oznacza, że ​​nie musisz wypełniać tych obowiązków.

18.8 Umowa nie może być zmieniana bez Twojej i naszej uprzedniej pisemnej zgody.

18.9 Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu. Oznacza to, że Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

Wysyłka następnego dnia

Dostępne opcje dostawy standardowej i ekspresowej. Dostarczamy pod adresy domowe, hotele, lokalizacje witryn i nie tylko.