Dążenie do lepszego

MISJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasza misja jest prosta, ale ambitna: ograniczanie, recykling i ponowne wykorzystanie.

Zmniejszyć

Wierzymy, że ograniczenie zużycia surowców, wody, energii, tworzyw sztucznych i papieru ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości.

Recykling

Recykling to kolejny kluczowy aspekt naszej misji. Wierzymy, że odpady i ścinki nie powinny trafiać na wysypiska śmieci, ale raczej zostać przetworzone na nowe materiały i produkty. Nasze wysiłki w zakresie recyklingu mają na celu zamknięcie obiegu w procesie produkcyjnym i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Ponowne użycie

Wreszcie wierzymy w siłę ponownego wykorzystania. Dając nowe życie
produktom pokonsumenckim, możemy stworzyć proces o obiegu zamkniętym, który zmniejsza zapotrzebowanie na nowe materiały, chroni zasoby i minimalizuje ilość odpadów.

Wpływ tekstyliów na zanieczyszczenia

Czy wiesz, że przemysł tekstylny jest jednym z najbardziej zanieczyszczających przemysł na świecie? Produkcja tekstyliów wiąże się z dużymi ilościami wody, energii i chemikaliów, które przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych.

Produkcja tekstyliów uwalnia do powietrza szkodliwe zanieczyszczenia, w tym tlenki azotu, dwutlenek siarki i lotne związki organiczne. Zanieczyszczenia te mogą mieć negatywny wpływ zarówno na zdrowie ludzi, jak i na środowisko. 

Nasz wkład

Upcykling

W 2019 roku opracowaliśmy nasze pierwsze certyfikowane tkaniny chroniące przed łukiem i płomieniem, zawierające do 35% włókien pochodzących z recyklingu.

Zbieranie i ponowne przędzenie „krajki” (końcówek rolek tkaniny), które zazwyczaj są przycinane i wyrzucane do kosza; powrót do produkcji tkanin pozwala zaoszczędzić około 30 ton włókien rocznie trafiających na wysypiska śmieci. 

Zbieranie wyciętych tkanin w procesie produkcji odzieży, rozdrabnianie i ponowne przędzenie z powrotem do procesu produkcji tkanin pozwala zaoszczędzić około 8 ton tkanin trafiających do śmieci rocznie. 

2 kg na krosno dziennie
Produkcja 60 000 m tygodniowo
= 600kg odpadów tygodniowo
Każdego roku około 29 400 kg zaoszczędzono na wysypiskach i teraz poddano je recyklingowi!

Akredytacje i standardy

JAKOŚĆ ISO 9001:2015

Zapewnianie naszemu zespołowi metodycznego zwiększania wydajności i ciągłej poprawy zadowolenia klientów.

ISO 14001:2015  ŚRODOWISKO

Zapewnienie, że pójdziemy dalej, aby chronić środowisko i reagować na zmieniające się warunki środowiskowe w równowadze społeczno-ekonomicznej.

ISO45001:2018  HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnianie, że zarządzamy ryzykiem związanym z BHP i poprawiamy wyniki w zakresie BHP poprzez opracowywanie celów i wdrażanie skutecznych polityk, które oszczędzają.

ISO27001:2013 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Niezwykle ważne jest,
nasi klienci widzieli, jak wiele wysiłku wkładamy, aby chronić wszelkie przechowywane przez nas dane klientów, ale także chronić siebie.

Certyfikat OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Standard 1000 to system testowania, audytu i certyfikacji działań przyjaznych dla środowiska w przemyśle tekstylnym i odzieżowym. Obiektywna ocena osiągniętej równowagi środowiskowej i akceptacji społecznej przeprowadzana jest w odpowiedniej lokalizacji firmy, w oparciu o corocznie aktualizowane kryteria. Mając na celu poprawę operacyjnych wyników środowiskowych i warunków pracy, kryteria oceniają zgodność z ustawodawstwem krajowym, przestrzeganie rygorystycznych wytycznych dotyczących oczyszczania ścieków i emisji do powietrza wylotowego oraz technologii, chemikaliów i barwników przyjaznych dla środowiska. Oceniane jest także zoptymalizowane wykorzystanie energii i materiałów, posiadanie systemu zarządzania jakością, higiena i bezpieczeństwo pracy oraz spełnianie kryteriów socjalnych.

REACH ZGODNY

REACH to rozporządzenie UE dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów. Certyfikacja REACH wymaga, aby wszyscy nasi producenci rejestrowali stosowane przez siebie substancje oraz sposób ich stosowania w centralnej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Kluczowym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed stosowaniem środków chemicznych. W ramach naszego zatwierdzonego procesu produkcyjnego nasi producenci muszą posiadać certyfikat REACH

Wysyłka następnego dnia

Dostępne opcje dostawy standardowej i ekspresowej. Dostarczamy pod adresy domowe, hotele, lokalizacje witryn i nie tylko.