Nie każdy może uszyć odzież STRATA®.

Jakość wykonania ma kluczowe znaczenie dla naszych klientów i naszej obietnicy dotyczącej jakości:  
Dożywotnia gwarancja na produkt obejmująca wady wykonania*.

Produkty STRATA® są wytwarzane w wielu strategicznych lokalizacjach – Europa Wschodnia i Wielka Brytania produkują dla Europy i obu Ameryk, a Indie dla regionu AMEA.

Każdy Zakład produkcyjny STRATA® posiada certyfikat ISO 9001 i jest poddawany audytom 

utrzymać naszą prestiżową akredytację Artykułu 11B, która jest dyrektywą z Dyrektywy PPE (89/686/EEC).

Dyrektywa PPE – formalnie znana jako Dyrektywa Rady Europy 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej – jest podstawą, na podstawie której producenci środków ochrony indywidualnej są uprawnieni do umieszczania znaku CE na swoich produktach.  

Środki ochrony indywidualnej (PPE) zdefiniowano w dyrektywie jako każde urządzenie lub przyrząd przeznaczony do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności użytkownika. Aby ŚOI zostały legalnie wprowadzone do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE), muszą posiadać znak CE. Musi być przymocowany do produktu lub, jeśli przedmiot jest bardzo mały, musi być widoczny na opakowaniu. W przypadku niektórych kategorii ŚOI, takich jak odzież chroniąca przed łukiem elektrycznym i ŚOI, producent musi zwrócić się do jednostki notyfikowanej o poddanie ŚOI badaniu typu WE. W niektórych przypadkach następuje to po elementach kontroli jakości. 

Dyrektywa przewiduje trzy kategorie ŚOI – proste (kategoria I), pośrednie (kategoria II) i złożone (kategoria III). Środki ochrony indywidualnej chroniące przed łukiem elektrycznym należą do kategorii złożonej, natomiast środki ochrony osobistej zmniejszające palność należą do kategorii pośredniej. Istnieją trzy poziomy kontroli złożonych elementów ŚOI:

  • Artykuł 10, Badanie typu.
  • Artykuł 11.A, Podstawowa kontrola produktu.
  • Artykuł 11.B, Pełna kontrola jakości (do tego przestrzega STRATA®).

 

Wysyłka następnego dnia

Dostępne opcje dostawy standardowej i ekspresowej. Dostarczamy pod adresy domowe, hotele, lokalizacje witryn i nie tylko.