EN ISO 14116: Europejska norma dotycząca ciepła i płomienia, ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia

EN ISO 14116 to europejska norma skupiająca się na właściwościach odzieży ochronnej ograniczającej rozprzestrzenianie się płomieni. Zapewnia znormalizowane ramy oceny odporności odzieży na rozprzestrzenianie się płomienia. Norma ta jest szczególnie ważna w branżach, w których pracownicy mogą być narażeni na ryzyko związane z wysoką temperaturą i płomieniem.

Norma obejmuje dwie metody testowania służące ocenie ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia

Metoda testowa A: Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (A1 i A2)

A1: Tkanina jest wystawiona na działanie małego płomienia przez krótki czas (≤2 sekundy) i nie powinna się dalej palić ani tworzyć dziur.

A2 : Tkanina jest wystawiona na działanie małego płomienia przez dłuższy czas (>2 sekundy) i nie powinna się dalej palić ani tworzyć dziur.

Metoda testowa B: Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (indeks 3)

Ten test ocenia działanie całego zestawu odzieży poddawanego działaniu większego źródła płomienia. Oceniane kryteria obejmują czas dopalania, czas dopalania i uszkodzenia odzieży.

Odzież zgodna z normą EN ISO 14116 jest klasyfikowana na podstawie jej właściwości ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia:

Indeks 1: Zapewnia ograniczoną ochronę przed rozprzestrzenianiem się płomieni zgodnie z metodą testową A1.
Indeks 2: Zapewnia ograniczoną ochronę przed rozprzestrzenianiem się płomieni zgodnie z metodą testową A2.
Indeks 3: Zapewnia ograniczoną ochronę przed rozprzestrzenianiem się płomieni zgodnie z metodą testową B.

Norma EN ISO 14116 jest szeroko stosowana w branżach takich jak ropa i gaz, petrochemia i usługi użyteczności publicznej, gdzie pracownicy są narażeni na potencjalne zagrożenia związane z wysoką temperaturą i płomieniami. Zgodność z tą normą gwarantuje, że odzież ochronna spełnia wymagane kryteria działania w zakresie ograniczonego rozprzestrzeniania się płomieni. Przestrzegając normy EN ISO 14116, producenci i pracodawcy traktują priorytetowo bezpieczeństwo pracowników i minimalizują ryzyko obrażeń związanych z rozprzestrzenianiem się płomienia.

Podsumowując, EN ISO 14116 jest normą europejską oceniającą właściwości odzieży ochronnej w zakresie ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia. Podaje metody badań i kryteria oceny odporności odzieży na rozprzestrzenianie się płomienia. Zgodność z tą normą ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w branżach, w których występują zagrożenia związane z wysoką temperaturą i płomieniem.

Wysyłka następnego dnia

Dostępne opcje dostawy standardowej i ekspresowej. Dostarczamy pod adresy domowe, hotele, lokalizacje witryn i nie tylko.